Jak powstał projekt „Połączeni w sieci”

Wydarzenia związane z globalną pandemią wprowadziły chaos w nasze życie prywatne i zawodowe, a ostatni czas okazał się dla wielu osób okresem próby i zmian. Jako pracownicy firmy Capgemini, która zajmuje się usługami z zakresu nowych technologii i transformacji cyfrowej, obsługujemy klientów zlokalizowanych na całym świecie, na co dzień wykorzystując różne narzędzia i technologie, które pozwalają nam na kontakt i łatwą komunikację w świecie wirtualnym. Całkowite przejście na pracę zdalną w czasie obligatoryjnego odosobnienia nie stanowiło dla nas problemu. Jednak jako rodzice, obserwowaliśmy starania i wysiłek naszych dzieci, ich nauczycieli i placówek oświatowych, aby szybko przystosować szkoły do nauki zdalnej. Dostrzegliśmy, że odbywanie lekcji w trybie online, przygotowanie i dostosowanie materiałów szkoleniowych, oraz obsługa niezbyt często używanego w szkole oprogramowania, wcale nie były prostą sprawą i niejednokrotnie stanowiły wyzwanie. Właśnie wtedy w naszych szeregach zrodził się pomysł na pomoc we wdrożeniu narzędzi do pracy zdalnej w szkołach.

Nasze działania, zorganizowane w ramach wolontariatu, zaczęły się od III LO w Katowicach im. A. Mickiewicza i ścisłej współpracy z panią dyrektor oraz nauczycielami. Wszystko potoczyło się bardzo szybko, dzięki naszemu wsparciu szkoła szybko zaczęła czerpać korzyści z proponowanych przez nas rozwiązań w zdalnym nauczaniu. Wdrożyliśmy rozwiązanie oparte na aplikacji Microsoft Teams z pakietu Microsoft Office 365 Education. Narzędzie, którego używamy w codziennej pracy, a także wdrażamy u naszych klinetów, okazało się być dobrym i do tego bezpłatnym rozwiazaniem dla szkoły. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w projekt, wdrożenie przebiegło w sposób szybki i zakończyło się sukcesem. Szkoła używała rozwiązania Microsoft do końca roku szkolnego, korzystając z możliwości prowadzenia lekcji on-line, przeprowadzania sprawdzianów, zadawania i oceniania prac domowych.

Nikt wtedy nie sądził, że przedsięwzięcie nabierze szerszego wymiaru. Jednak nie mogliśmy zignorować ilości zapytań, jakie otrzymaliśmy od szkół z różnych miejscowości o możliwość podobnej implementacji rozwiązania Microsoft Teams w ich placówkach. Wszystko to stało się dla nas motorem do działania. Podjęliśmy wyzwanie i zorganizowaliśmy nasze działania wokół oddolnego projektu pracowników pt. „Połączeni w sieci.” Działo się naprawdę dużo. Niezliczone rozmowy, burze mózgów, stworzenie instancji testowej po to, aby przeanalizować działanie Teams dla edukacji, założenie “własnej” szkoły testowej złożonej z 48 nauczycieli, 32 klas, 8 roczników, 800 uczniów, nagrywanie szkoleń oraz webinariów dla zainteresowanych szkół.

Ostatecznie nasz projekt osadziliśmy na platformie szkoleniowej Cyber Plac, która została uformowana we wrześniu 2020 roku w ramach programu grantowego Capgemini „Inwestujemy w dobre pomysły.” Platforma powstała w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa. Jest dostępna bezpłatnie dla każdego użytkownika, który korzysta z komputera i Internetu i chce rozwijać swoją wiedzę informatyczną od podstaw. Tam właśnie udostępniamy materiały dla placówek edukacyjnych i na naszej stronie Połączeni w sieci można znaleźć wiele informacji dotyczących wdrażania Microsoft Teams w szkołach. Znalazły się tam video szkolenia, materiały dla nauczycieli i administratorów, a także gotowa do użytku platforma testowa MS Teams. Nasi pracownicy oferują również bezpłatne konsultacje dla szkół i szkolenia wstępne z konfiguracji oprogramowania dla nauczycieli, jak i pomoc w dalszym użytkowaniu.

W tej chwili na naszej platformie edukacyjnej dostępne są już trzy moduły szkoleń dla nauczycieli, które oddajemy do dyspozycji szkół, a w kolejnych tygodniach pojawią się następne części. Projekt “Połączeni w sieci” wchodzi w kolejny etap rozwoju i pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, poświęcili swój indywidualny czas, udzielili swojej pomocy, wiedzy i wsparcia. Udało się dzięki wspaniałej pracy zespołowej. Obecnie z programu korzysta ponad 20 placówek edukacyjnych, a sam projekt został oficjalnie rekomendowany na stronie katowickiego Kuratorium Oświaty. Zapraszamy szkoły do korzystania z naszych zasobów szkoleniowych.

Przewiń do góry